Pełna Księgowość

Prowadzimy księgi rachunkowe dla przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości, które pozwalają nam na dokładną i szczegółową ewidencję wszystkich operacji finansowych w firmie. Dzięki temu spełniamy wszystkie wymagania narzucane nam przez ustawę o rachunkowości i jesteśmy w stanie dostarczać przedsiębiorcom bieżących danych analitycznych do podejmowania decyzji.

Pełna obsługa rachunkowości

W ramach usługi bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za procesy rachunkowości w twojej firmie i dbamy o to, aby były prowadzone zgodnie ze sztuką i prawem. Przygotowujemy wszelkie wymagane dokumenty wewnętrzne, prowadzimy księgi rachunkowe, naliczamy i raportujemy zobowiązania podatkowe oraz archiwizujemy dowody księgowe oraz same księgi.

Indywidualne zasady rachunkowości

Dopasowujemy przyjęte zasady rachunkowości pod charakter i formę przedsiębiorstwa, aby sprawnie prowadzić ewidencję i spełniać wszystkie wymagania sprawozdawcze zarządu oraz instytucji państwowych. Dla mniejszych spółek oferujemy również wykorzystywanie dostępnych uproszczeń w zakresie rachunkowości, aby ograniczyć koszty związane z księgowością i wspierać niewielkie przedsiębiorstwa w rozwoju.

Wymiana dokumentów online

Wszystkie dokumenty wymieniamy za pośrednictwem wygodnej platformy KonektoSmart, która pozwala na wygodne przesyłanie faktur oraz monitoring statusu księgowania. Wspieramy również zautomatyzowany import dokumentów z innych programów, dzięki czemu twoja firma może korzystać z własnych narzędzi np. do wystawiania faktur lub obsługi magazynu.

Księgowość na bieżąco

Wszystkie dokumenty księgujemy bez zbędnej zwłoki i zachęcamy przedsiębiorców, aby dostarczali nam od razu po ich wystawieniu lub otrzymaniu. Dzięki temu stan ksiąg rachunkowych może przedstawiać aktualną sytuację finansową firmy, a my możemy w każdym momencie w trakcie miesiąca informować przedsiębiorcę o jego sytuacji oraz szacowanych zobowiązaniach podatkowych.

Raporty analityczne

Każdego miesiąca oprócz podstawowych raportów księgowych, możemy sporządzać również dodatkowe raporty analityczne dla zarządu dostosowane do charakteru jednostki. Dzięki temu możemy dostarczać okresowe i porównywalne dane dotyczące m.in. struktury przychodów i kosztów, rozrachunków z kontrahentami czy wskaźników finansowych osiąganych przez firmę.