Obsługa Spółek

Oferujemy kompleksową obsługę spółek prawa handlowego dla przedsiębiorców. Świadczymy doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej dla firmy, obsługujemy ich rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także pomagamy w organizacji i bieżącym funkcjonowaniu spółki.

Rejestracja spółek

Zajmujemy się rejestracją spółek zarówno w procedurze uproszczonej (S24) jak i standardowej. Przeprowadzamy cały proces od przygotowania projektu umowy lub statutu spółki aż do jej wpisania do KRS.

Procedura S24 – Spółka w 1-2 dni

Specjalizujemy się w ekspresowej rejestracji spółek w procedurze S24, która po złożeniu kompletu dokumentów poznawa nam uzyskać wpis do rejestru oraz numery NIP i REGON nawet w 1-2 dni. Ta metoda ogranicza możliwości w kształtowaniu umowy spółki, jednak pozwala bardzo szybko rozpocząć działaność bez konieczności wizyty u notariusza. S24 pozwala nam na utworzenie:

  • spółki jawnej
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki komandytowej
  • Prostej Spółki Akcyjnej

Procedura standardowa

Jeżeli procedura S24 nie spełnia twoich oczekiwań i wolisz „uszyć spółkę na miarę”, to przygotujemy dla ciebie indywidualny projekt umowy spółki dopasowany do szczególnych wymagań z uwzględnienem klauzul niedostępnych we wzorcach umów w S24. Następnie, po podpisaniu umowy spółki u notariusza, przygotujemy i złożymy do KRS dokumenty i wniosek o wpis.

Bieżąca obsługa

Doradztwo i wzory uchwał

Wspieramy organy spółek w należytym wykonywaniu swoich obowiązków. Udzielamy porad i przygotowujemy wzory uchwał, aby każda podjęta decyzja była w pełni zgodna z prawem i wewnętrznymi zasadami spółki.

Księgowość i kadry

Jako biuro rachunkowe jesteśmy w stanie w pełni obsłużyć procesy rachunkowości w spółce w ramach naszej oferty Pełnej Księgowości, którą dopasujemy do charakteru przedsiębiorstwa i oczekiwań sprawozdawczych zarządu. Obsłużymy również prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz naliczanie płac w ramach Obsługi Kadrowej.

Rachunkowość zarządcza

Pomożemy wprowadzić w twojej spółce procesy rachunkowości zarządczej i controllingu finansowego, aby zarząd mógł opierać swoje decyzje na twardych danych i planować rozwój biznesu w oparciu o budżety oraz kontrolę kosztów.

Przekształcenia

Każda spółka handlowa a także jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona w inną spółkę handlową, jednak nie jest to prosty proces i wymaga on dokładnego przygotowania wielu dokumentów, które następnie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Jesteśmy w stanie przygtować dla ciebie plan przekształcenia z wyceną majątku i sprawozdaniem finansowym, a następnie przeprowadzić cię przez cały proces.

Likwidacje

Rozwiązanie i likwidacja spółki handlowej to skomplikowana i długotrwała procedura, w której cały proces musi zostać przeprowadzaony wedle ściśle określonych reguł. Jako biuro rachunkowe możemy przygotować twoją spółkę do likwidacji, a następnie przeprowadzić likwidatorów przez wszystkie etapy niezbędne do zakończenia działalności i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.