O co chodzi z VAT OSS i kto się musi nim przejmować?

Piotr Macha
Piotr Macha
Opublikowano:
Czas czytania: ok. 2 min

Od 1 lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa procedura VAT OSS (One Stop Shop) w zakresie zasad rozliczania podatku VAT od dostaw towarów wykonanych pomiędzy różnymi państwami UE. Zgodnie z zasadami ustawy o VAT miejscem opodatkowania transakcji w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) jest kraj odbiorcy, w związku z czym sprzedawcy po przekroczeniu limitu zwolnienia z VAT w innym kraju byli zobowiązani do zarejestrowania się w nim jak czynni płatnicy i rozliczenia transakcji z zagranicznymi urzędami skarbowymi.

Procedura VAT OSS pozwala przedsiębiorcy na rozliczenie zagranicznego podatku VAT z tytułu dostawy towarów bezpośrednio z polskim urzędem skarbowym, który następnie rozliczy się z innymi państwami członkowskimi.

Procedura VAT OSS

Limity zwolnienia

Co do zasady z rozliczania podatku VAT u kraju nabywcy oraz VAT OSS są zwolnieni ci przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekracza €10.000, a limity liczymy dla każdego kraju osobno.

Po przekroczeniu tej kwoty w którymkolwiek z państw UE należy się zarejestrować do procedury VAT OSS i następnie rozliczać dostawę towarów do tego państwa zgodnie z ich stawkami VAT.

Jak prawidłowo zastosować VAT OSS?

Rejestracja do procedury VIN-R

Aby przedsiębiorca mógł w ogóle zastosować procedurę VAT OSS, w pierwszej kolejności powinien się do niej zarejestrować. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy VIN-R i przekazać go do do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Bieżąca ewidencja należnego podatku

Przedsiębiorcy wykonujący dostawę towarów do innych państw UE w ramach procedury VAT OSS muszą doliczać podatek VAT zgodnie ze stawkami kraju odbiorcy i liczyć łączną wysokość podatku należnego w przeliczeniu na euro dla każdego państwa osobno.

Deklaracja VIU-D

Sprzedawcy stosujący procedurę VAT OSS składają kwartalne deklaracje VIU-D do 20 dnia miesiąca następującego po każdym zakończonym kwartale. W deklaracji należy podać łączną wartość należnego podatku dla każdego państwa osobno w przeliczeniu na euro, a następnie rozliczyć te podatki z Drugim Urzędem Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Potrzebujesz pomocy z VAT OSS?

Jako biuro rachunkowe mamy doświadczenie w rozliczeniu międzynarodowego podatku VAT i bardzo chętnie pomożemy w zakresie rejestracji firmy do VAT OSS, a także w bieżącym rozliczaniu podatku zagranicznego. Jeżeli interesuje cię takie usługi, to zapraszamy do kontaktu przez biuro@neobooks.pl