Jak wygląda księgowość w Prostej Spółce Akcyjnej? Wcale nie tak prosto!

Piotr Macha
Piotr Macha
Opublikowano:
Czas czytania: ok. 2 min

Od 1 lipca 2021 r. do polskiego obrotu gospodarczego weszła Prosta Spółka Akcyjna, czyli nowa forma prawna spółki kapitałowej, w której zawarto kilka nowatorskich rozwiązań dopasowanych pod środowisko startupów i innowacji. Mimo że w nazwie formy prawnej występuje słowo „prosta”, to w zakresie rachunkowości P.S.A. ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości opartej o księgi rachunkowe, podobnie jak spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

Powiedzenie, że księgowość w P.S.A. wygląda identycznie jak w tradycyjnych spółkach, jest jednak lekkim nieoszacowaniem, ponieważ nowe, niedostane wcześniej rozwiązania mogą wymagać dostosowania przyjętych zasad rachunkowości, a niektóre z nich wymają szczególnej uwagi.

Kapitał akcyjny to nie kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy w spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych jest bezpośrednio powiązany z sumą udziałów lub akacji i jego wartość odpowiada wartości wniesionych wkładów, a jego zmiana wymaga zmiany umowy spółki lub emisji nowych akcji. Objęcie udziałów lub akcji jest możliwe tylko poprzez włożenie do spółki zbywalnych wkładów pokrywających ich wartość.

Kapitał akcyjny w P.S.A. jest jednak całkowicie oderwany od akcji, które mogą być objęte za wkłady wliczane do kapitału akcyjnego, ale również za np. świadczenie pracy lub usług, które tego kapitału nie podwyższają. Kapitał akcyjny będzie się również charakteryzował wyższą zmiennością, ponieważ zmiana jego wysokości nie wymaga zmiany umowy spółki i może być dokonywana nawet w formie wypłaty dywidendy z kapitału akcyjnego (co jest niemożliwe w przypadku kapitału zakładowego). Kapitał akcyjny jest również obowiązkowo zasilany z 8% wypracowanego zysku na pokrycie strat, aż osiągnie przynajmniej 5% sumy zobowiązań spółki.

Zmienność kapitału akcyjnego oraz bardzo liberalne możliwości jego obniżenia powodują, że będziemy musieli poświęcić większą uwagę na testy wypłacalności, a także na aktualizację bieżącej wysokości kapitału akcyjnego na dokumentach spółki, a także na jej stronie internetowej, co jest narzucane przez art. 300(60) § 1 kodeksu spółek handlowych.