Doradztwo podatkowe

Współpracujemy z licencjonowanymi doradcami podatkowymi, którzy oferują profesjonalne usługi doradcze w zakresie prawa podatkowego oraz optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. Doradcy obsługują między innymi:

  • Udzielanie i sporządzanie porad podatkowych
  • Przeprowadzenie analizy i audytów prawno-podatkowych
  • Reprezentowanie klienta przed organami administracji podatkowej
  • Występowanie o interpretacje indywidualne
  • Tworzenie struktur prawnych, w tym również z udziałem spółek zagranicznych
  • A także inne usługi: https://warido.com/doradztwo-podatkowe/
Usługi doradztwa podatkowego są świadczone przez spółkę doradztwa podatkowego WARIDO TAX Sp. z o.o. https://warido.com/doradztwo-podatkowe/