Program Partnerski

Oferujemy współpracę w zakresie pozyskiwania klientów dla biura rachunkowego, dzięki której partnerzy są w stanie zbudować sobie pasywny dochód i skorzystać na stabilności umów księgowych. Za każdego poleconego klienta będziemy wypłacać 10% ze wszystkich wystawianych dla niego faktur przez cały okres współpracy i nie stosujemy żadnych ograniczeń czasowych ani minimalnej ilości poleceń.

Szczegóły współpracy określa regulamin: Regulamin_ProgramPartnerski.pdf

Przystąpienie do programu

Wyślij wiadomość na program.partnerski@owlsy.pl z oświadczeniem, że akceptujesz regulamin i chcesz przystąpić do współpracy. Jeżeli poleciłeś jakiegoś klienta przed zostaniem partnerem, to również go uznamy i będziemy wypłacać prowizję.

Partnerem może zostać tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą, w tym działalność nierejestrowaną.

Co mam robić?

Jako partner możesz polecać usługi biura rachunkowego Neobooks.pl w każdy dopuszczalnie prawny sposób (z wyłączeniem nieetycznych metod - patrz regulamin) i otrzymujesz pełnomocnictwo do składania klientom ofert w naszym imieniu zgodnych z ofertą na stronie. Możesz również zaproponować klientom rabat na usługi w maksymalnej wysokości 10%, jednocześnie zrzekając się odpowiadającej części swojej prowizji. Np. jeżeli udzielisz klientowi 6% rabatu, to będziemy ci wypłacać tylko 4% prowizji.

Zainteresowanych klientów wysyłasz do nas w celu zawarcia umowy.

Skąd wiecie, że poleciłem danego klienta?

Powinieneś przekazać klientowi, żeby nas poinformował kto go polecił albo poinformować nas we własnym zakresie o każdym poleceniu. Jeżeli sądzisz, że nie naliczyliśmy ci prowizji za kogoś, kto według twojej wiedzy zawarł z nami umowę, to jak najszybciej nas poinformuj w celu wyjaśnienia.

Jak są wypłacane prowizje?

Na koniec każdego miesiąca przesyłamy do ciebie raport, na podstawie którego ty wystawiasz nam fakturę. Pieniądze przelewamy w terminie 7 dni na rachunek bankowy.

Jeżeli jednocześnie jesteś naszym partnerem i klientem, to możemy się też rozliczać w drodze kompensaty. W takim wypadku umieść na swojej fakturze adnotację "rozliczenie w drodze kompensaty", a następnie możesz pomniejszyć płatność za nasze faktury o kwotę prowizji.

Dane do faktury

Owlsy Sp. z o.o.
Melchiora Wańkowicza 2/1
40-384 Katowice
NIP: 9542818084

Gdzie przesyłać faktury?

Na biuro@owlsy.pl

Co napisać na fakturze?

"Prowizja za usługi marketingowe"

Jestem na VAT, wystawić w brutto czy netto?

Należna prowizja to kwota netto. Jeżeli jesteś na VAT, to doliczasz 23% do faktury.

Jestem na ryczałcie, jaką stawkę ryczałtu zastosować?

15% jako usługi marketingowe.